Vil jeg fortsatt ha tilgang til app?

re:member-appen vil være som før og vil kun bli oppdatert mot det nye kortnummeret. Du trenger ikke installere appen på nytt.