Hva skjer med eventuell utestående balanse og kjøp jeg har gjort med det gamle kortet?

Den eventuelle utestående balansen og gamle kjøp vil bli ført over til det nye kortet og du kommer til å kunne se dine transaksjoner i nettbanken.