Hvordan sperrer jeg kortet?

Dersom du mister eller blir frastjålet kortet ditt er det viktig at du melder fra med én gang. Du kan ringe telefon +47 73 89 77 55 hele døgnet for å få sperret kortet.

Les mer