Hva er kontonummer for innbetaling?

Ved innbetaling benytter du ditt faste KID-nummer som du finner på din faktura eller i nettbanken. Kontonummeret er 1430 06 42641.