Vil rabatt også gis på frakt, porto etc?

Nei, rabatten gjelder kun prisen på selve varen, og ikke frakt, porto og moms.