Jeg har handlet via reward i utenlandsk valuta, og får en annen kurs på rabattbeløpet enn på kjøpsbeløpet. Hva skyldes dette?

Rabatter blir beregnet på et litt senere tidspunkt enn selve kjøpet. Valutakurser svinger hele tiden, og kurser vil derfor alltid være litt forskjellig på de to beløpene. Forskjellen vil selvsagt kunne svinge begge veier.