Jeg har flyttet og har skiftet postnummer. Hvilket postnummer skal jeg logge inn med?

Du skal logge inn på det postnummeret som tilhører din folkeregistrerte adresse. Denne oppdaterer vi 2 ganger i måneden. Dersom pålogging ikke fungerer, kan det være at vi ikke har fått oppdatert ditt nye postnummer. Logg da på med det gamle.