Hva gjør jeg om jeg er uenig i et mottatt inkassovarsel?

Har du mottatt et inkassovarsel du mener er feil, må du ta kontakt med den som krever penger av deg. Viser det seg at du har grunn til å klage, blir kravet satt på hold. Da kan ikke saken bli drevet gjennom ordinær inkasso, men går til forliksrådet for en rettslig avgjørelse.

I noen tilfeller kan varselet bli borte i posten. Så lenge inkassobyrået kan gjøre rede for at det er sendt på en forsvarlig måte, ligger ansvaret hos deg. Derfor er det veldig viktig at du har oppgitt riktig adresse.