Hvordan beregnes salærsatsene?

Tariffmessig salær er en lovfestet sats inkassoselskapet har lov til å belaste kunden for å inndrive et krav. De maksimale satsene er lovregulert i Inkassoforskriften, utarbeidet av Justisdepartementet. Har du ytterligere spørsmål, ring inkasseselskapet du har fått faktura fra.