Kan jeg variere det månedlige tilbakebetalingsbeløpet?

Det må betales et minimumsbeløp hver måned som vil tilsvare 1/60 del av utestående lån og gebyrer, med tillegg av påløpte renter. Gebyrer, eksempelvis purregebyr og overtrekksgebyr, kan tilkomme. Minimumsbeløpet er alltid minst 150 kr. Minstebeløpet du må betale finner du på fakturaen din. Utover dette kan du betale det beløpet du ønsker, når du vil.