Hva er kontonummeret for innbetaling på kredittkortet?

Du kan gjøre ekstra innbetalinger på ditt re:member kredittkort når som helst. Da legger du inn en betaling i din private nettbank, og fyller inn det faste kontonummeret 3207 40 68323 (Entercard Norge, filial av Entercard Group AB), og KID-nummeret ditt.

KID-nummeret er alltid det samme, og du finner ditt KID-nummer på din faktura eller i nettbanken.

Hvordan kan jeg betale fra en utenlands bankkonto? 

Hvis du ønsker å betale din faktura fra en utenlandsk bankkonto må du i tillegg til konto- og kidnummer, oppgi IBAN og SWIFT.

Kredittkort:

  • IBAN: NO3932074068323
  • SWIFT: SPRONO22

Hva er et kontonummer og hvordan er det satt sammen? 

Et kontonummer er betegnelsen på en rekke med 11 siffer, som brukes for å identifisere en bankkonto. Kontonummeret brukes i sammenheng med pengetransaksjoner både til og fra bankkontoen.

Nå som vi vet hva et kontonummer er, kan vi gå igjennom hvordan kontonummeret er satt sammen. De 11 sifrene i norske kontonummer er delt inn i tre grupper. Mellom tallgruppene står det enten et punktum eller et mellomrom. Et eksempel på et kontonummer kan for eksempel være: 1234 56 78901.

De fire første sifrene i kontonummeret (i eksempelet over: 1234) identifiserer banken og filialen av banken. De to sifrene i den midterste gruppen kalles en kontogruppe. Disse sifrene skal identifisere spesielle kontogrupper internt i banken.

Den tredje og siste tallgruppen består av fem tall, hvor de fire første er kundenummeret og dermed unikt for hver bankkunde. Det siste sifferet er et kontrollsiffer, som regnes ut på bakgrunn av de første 10 sifrene i kontonummeret.