Hvordan opprette eFaktura?

Med eFaktura får du regning tilsendt i nettbanken til din bankforbindelse i stedet for at denne kommer i posten. Da slipper du også papirfakturagebyret på 45 kr.

Har du aktivert funksjonen "Alltid eFaktura" eller "Ja takk til alle" i nettbanken din, og dermed automatisk mottar eFaktura fra alle som tilbyr det, vil du motta eFaktura fra Entercard. 

Dersom du ikke har valgt "ja" til å få eFaktura fra alle som tilbyr dette, kan du likevel bestille eFaktura i nettbanken til din bankforbindelse manuelt. I netttbanken din finner du en liste over alle eFakturatilbydere og her velger du Entercard kredittkort. I skjermbildet for registrering fyller du inn de opplysninger som kreves. Din eFakturareferanse er KID-nummeret ditt som du finner i nettbanken og på fakturaen din. Kontonummeret er 1430 06 42641.

Slik finner du ditt KID-nummer i nettbanken vår:

Kontonummer nettbank

Etter 4-5 virkedager vil eFakturaavtalen være registrert i nettbanken. Når eFakturaavtalen er opprettet, vil du motta fakturaen direkte i nettbanken til din bankforbindelse. Oversikt over transaksjoner og benyttet kreditt følger med som vedlegg. 

Beløpsfeltet på fakturaen er forhåndsutfylt med total uteslående saldo for den perioden fakturaen gjelder for. Du kan likevel fritt endre til et lavere beløp så lenge dette dekker minstebelpet å betale. Minstebeløpet du må betale finner du på fakturaen din.