Hvis jeg sperrer kortet mitt, blir det også automatisk sperret i Google Pay?

Ja, hvis du sperrer kortet ditt, blir det også sperret i Google Pay.