Jeg har fått et nytt kort, må jeg legge det til i Google Pay igjen?

Hvis du automatisk har fått et nytt kort fordi gyldighetsperioden er utløpt, trenger du ikke gjøre noe, kortet i Google Pay oppdateres automatisk.  

Hvis du har mottatt et nytt kort fordi det gamle ble sperret eller erstattet av en annen grunn, må du selv fjerne det gamle kortet og legg inn det nye kortet.