Kan jeg se om en transaksjon er gjort med Google Pay eller med det fysiske kortet?

Du vil kunne se de 10 siste transaksjonene du har gjort de siste 30 dagene med Google Pay i Google Pay-appen – Du vil imidlertid ikke kunne se i transaksjonslisten din på månedsfakturaen din i appen eller i nettbanken om transaksjonen er utført med Google pay eller ikke.