Hvordan velger jeg hvilket kort som er standardkort?

Se standardkort: 

Du velger selv hvilket kort du vil ha som standardkort: dette kortet er vist først på Google Pay home page. Alle de andre kortene er under dette kortet. 

Endre standardkort: 

Slik kan du endre rekkefølgen på betalingskortene i Wallet: 

  1. Åpne Google Wallet-appen . 
  2. Øverst på skjermen sveiper du fra høyre til venstre for å bla gjennom betalingsmåtene til du kommer til den siste. 
  3. Trykk på Rediger kortrekkefølgen . 
  4. For å endre rekkefølgen, trykk på et kort og dra det mens du holder det inne.