For å sperre ditt fysiske kort, ring:

(47) 7389 77 55