Vil kortet automatisk blokkeres fra bruk i Apple Pay hvis jeg sperrer det?

Ja. Kortet ditt vil sperres fra bruk via Apple Pay hvis du sperrer det. Ta kontakt med sperretjenesten for ditt kort for å sperre kortet ditt.