Hvordan sperrer jeg Apple Pay dersom jeg mister telefonen min?

Om du mister telefonen din kan du ringe og sperre kortet ditt. Ta kontakt med sperretjenesten for ditt kort for å sperre kortet ditt.

Du kan også låse mobilen din gjennom «Hvor er»-appen. Marker enheten som mistet, og det vil ikke lengre være mulig å gjøre noen betalinger med Apple Pay fra enheten.