Hvilket kort blir betalt med om jeg har lagt til flere kort?

Om du har lagt til flere kort i Apple Pay kommer det kortet du først registrerte til å være forhåndsvalgt. Du kan endre standard betalingskort ved å åpne Wallet-appen på iPhone, trykk og hold inn kortet du ønsker å endre rekkefølgen på og dra det øverst i rekkefølgen.

Du kan også endre rekkefølgen ved å gå inn på «innstillinger» > «Wallet og Apple Pay» > under «velg kort» legg inn standard betalingskort.

For å endre standard betalingskort på Apple Watch må du åpne Watch-appen på telefonen din. Trykk på «Watch» > «Wallet and Apple Pay» > «Standard card» og velg et nytt kort.