Når kan kortes tas i bruk?

re:member MasterCard gold kan tas i bruk 1. januar 2017.