offset_190084.jpg

Låneforsikring

re:member forbrukslån

65 000 kr o/ 5 år nom. rente 12,55 % / Eff. 13,87 %. Kostnad 23 855 kr. Totalt 88 855 kr.

Spørsmål og svar knyttet til koronaviruset

Se for deg at du skulle blitt arbeidsledig, permittert eller sykemeldt. Med re:member låneforsikring kan du få en økonomisk sikkerhet om noe uforutsett skulle skje. Låneforsikring Plus betjener blant annet dine månedlige forpliktelser på ditt lån hos re:member ved arbeidsledighet, arbeidsuførhet, omsorg for syke barn eller alvorlig sykdom og dødsfall. 

Hva dekker forsikringen?

  • Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering dekkes hele terminbeløpet hver måned etter allerede 30 dager og i inntil 12 måneder
  • Ved 100 % midlertidig arbeidsuførhet/sykemelding dekkes hele terminbeløpet hver måned allerede etter 21 dager og inntil 12 måneder
  • Ved sykehusopphold utover 7 dager for selvstendig næringsdrivende dekkes hele terminbeløpet i inntil 3 måneder
  • Ved omsorg for syke barn eller nære slektninger dekkes hele terminbeløpet hver måned allerede etter 21 dager og inntil 12 måneder
  • Ved kritisk sykdom eller dødsfall dekkes din utestående gjeld, opp til 350 000 kr. 

Hva koster forsikringen?

Premien er kun 8,9 % per måned av terminbeløpet. Terminbeløpet finner du i lånedokumentene dine men vær oppmerksom på at terminbeløpet kan endre seg.

Priseksempel:
Terminbeløp:              Premie per måned:
kr 1 000                     kr 89
kr 3 000                     kr 267
kr 5 000                     kr 445
kr 7 000                     kr 623

• Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet, både i arbeid og fritid, i hele verden
• Premien beregnes i prosent av låntakerens terminbeløp per måned

Forkjøpsinformasjon

Her finner du en oppsummering av låneforsikringen i henhold til lov om forsikringsformidling. 

For å søke om denne forsikringen må du fylle ut dette skjemaet og sende det i posten til oss med signatur. 

Fullstendige vilkår for Låneforsikring Plus

Last ned vilkår for denne forsikringen her.

Vår samarbeidspartner

Låneforsikring Plus leveres av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters, i samarbeid med Willis AS.

Når uhellet har skjedd

Ved melding av skade benyttes følgende kontaktinformasjon:
Willis AS
E-post: laneforsikring@willis.com
Telefon: 24 12 63 07

Skademeldingsskjemaer kan lastes ned her:

Arbeidsledighet
Arbeidsufør, Omsorg for syke barn og Alvorlig sykdom 
Sykehusopphold for selvstendig næringsdrivende 
Dødsfall