laneforsikring2.jpg

re:member forbrukslån

100 000 kr o/ 5 år nom. rente 10,51 % / Eff. 11,39 %. Kostnad 29 961 kr. Totalt 129 961 kr.

Låneforsikring

Spørsmål og svar knyttet til koronaviruset

Se for deg at du skulle blitt arbeidsledig, permittert eller sykemeldt. Med re:member låneforsikring kan du få en økonomisk sikkerhet om noe uforutsett skulle skje. Låneforsikring Plus betjener blant annet dine månedlige forpliktelser på ditt lån hos re:member ved arbeidsledighet, arbeidsuførhet, omsorg for syke barn eller ved dødsfall. 

Hva dekker forsikringen?

  • Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering dekkes hele terminbeløpet hver måned etter allerede 30 dager og i inntil 12 måneder (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende).
  • Ved 100 % midlertidig arbeidsuførhet/sykemelding dekkes hele terminbeløpet hver måned allerede etter 21 dager og inntil 12 måneder.
  • Ved sykehusopphold utover 7 dager for selvstendig næringsdrivende dekkes hele terminbeløpet i inntil 3 måneder
  • Ved omsorg for syke barn eller nære slektninger dekkes hele terminbeløpet hver måned allerede etter 21 dager og inntil 12 måneder.
  • Ved dødsfall dekkes din utestående gjeld, opp til 350 000 kr. 

Hva koster forsikringen?

Premien er kun 8,9 % per måned av terminbeløpet. Terminbeløpet finner du i lånedokumentene dine men vær oppmerksom på at terminbeløpet kan endre seg.

Priseksempel:
Terminbeløp:              Premie per måned:
kr 1 000                     kr 89
kr 3 000                     kr 267
kr 5 000                     kr 445
kr 7 000                     kr 623

• Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet, både i arbeid og fritid, i hele verden
• Premien beregnes i prosent av låntakerens terminbeløp per måned

Søk om Låneforsikring Plus

Du kan søke om forsikringen i nettbanken. Du kan også søke om Låneforsikring Plus ved å fylle ut dette skjemaet og sende det i posten til oss med signatur.

Søk om Låneforsikring

 

 

Forkjøpsinformasjon

Her finner du en oppsummering av låneforsikringen i henhold til lov om forsikringsformidling. 


Fullstendige vilkår for Låneforsikring Plus 

Last ned vilkår for denne forsikringen her.

Last ned vilkår for Låneforsikring Plus som gjelder for skader som har skjedd før 15.09.2020


Vår samarbeidspartner

Låneforsikring Plus leveres av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters, i samarbeid med Willis Towers Watson Sweden AB.


Når uhellet har skjedd

Ved melding av skade benyttes følgende kontaktinformasjon:
Willis Towers Watson Sweden AB
E-post: laneforsikring@willis.com
Telefon: 24 12 63 07
Post: Willis Towers Watson Sweden AB, Låneforsikring, Box 7273, 103 89 Stockholm, Sverige.


Skademeldingsskjemaer kan lastes ned her:

Arbeidsledighet
Arbeidsufør, Omsorg for syke barn eller nær slektning 
Sykehusopphold for selvstendig næringsdrivende 
Dødsfall