Hva er kontonummeret for innbetaling?

Kontonummeret for innbetaling på ditt forbrukslån er 3207 40 68439. Ved innbetaling benytter du ditt faste KID-nummer som du finner på din faktura eller i nettbanken.

Hvordan kan jeg betale fra en utenlandsk bankkonto?

Hvis du ønsker å betale din faktura fra en utenlandsk bankkonto må du i tillegg til konto- og kidnummer, oppgi IBAN og SWIFT.

Lån:

  • IBAN: NO1132074068439
  • SWIFT: SPRONO22

Hva er et kontonummer?

Et kontonummer er betegnelsen på en rekke med 11 siffer, som brukes for å identifisere en bankkonto. Kontonummeret brukes i sammenheng med pengetransaksjoner både til og fra bankkontoen.

Hvordan er et kontonummer satt sammen?

De 11 sifrene i norske kontonummer er delt inn i tre grupper. Mellom tallgruppene står det enten et punktum eller et mellomrom. Et eksempel på et kontonummer kan for eksempel være: 1234 56 78901.

De fire første sifrene i kontonummeret (i eksempelet over: 1234) identifiserer banken og filialen av banken. De to sifrene i den midterste gruppen kalles en kontogruppe. Disse sifrene skal identifisere spesielle kontogrupper internt i banken.

Den tredje og siste tallgruppen består av fem tall, hvor de fire første er kundenummeret og dermed unikt for hver bankkunde. Det siste sifferet er et kontrollsiffer, som regnes ut på bakgrunn av de første 10 sifrene i kontonummeret.