Hvordan oppretter jeg eFaktura?

Du kan opprette eFaktura for re:member forbrukslån. Med eFaktura får du regning tilsendt i nettbanken til din bankforbindelse i stedet for at denne kommer i posten. Da slipper du også papirfakturagebyret på 45 kr.

Du bestiller eFaktura i nettbanken til din bankforbindelse. Der finner du en liste over alle eFakturatilbydere og her velger du EnterCard kredittkort. I skjermbildet for registrering fyller du inn de opplysninger som kreves. Din eFakturareferanse er KID-nummeret ditt som du finner i nettbanken og på fakturaen din. Kontonummeret er 1430 08 78904.

Etter 4-5 virkedager vil eFakturaavtalen være registrert i nettbanken. Når eFakturaavtalen er opprettet, vil du motta fakturaen direkte i nettbanken til din bankforbindelse. Oversikt over transaksjoner og benyttet kreditt følger med som vedlegg.