Hvor lenge blir en betalingsanmerkning stående?

Mange lurer på hvor lenge en betalingsanmerkning står. En betalingsanmerkning står så lenge gjelden du har fått betalingsanmerkning for, er ubetalt. Den slettes dog umiddelbart når du har gjort opp for deg og gjelden er innfridd.

Enkelte ganger må du likevel regne med litt saksbehandlingstid før den slettes. Du gjør derfor lurt i å følge opp kredittopplysningsbyråer og inkassobyråer til du får bekreftet at betalingsanmerkningen er slettet.

Ellers er hovedregelen at betalingsanmerkningen slettes etter fire år, og det selv om gjelden ikke er innfridd. Men i slike tilfeller kan inkassobyråene igangsette en ny rettslig prosess for å aktivere betalingsanmerkningen igjen.

Hva skjer når betalingsanmerkningen er slettet?

Etter at betalingsanmerkningen er slettet, kan du søke om lån på lik linje med alle andre. En betalingsanmerkning har med andre ord ingen ettervirkninger. Det at du har hatt en betalingsanmerkning tidligere, har ingen betydning for fremtidige søknader.

Hvorfor lenge står betalingsanmerkning hvis jeg ikke gjør opp gjelden?

Hvor lenge en betalingsanmerkning står baseres på når du får betalt ned gjelden du har betalingsanmerkning for. Hvis du ikke klarer å betale det du skylder er det viktig at du tar kontakt med kundeservice og forklarer situasjonen, slik at vi sammen kan komme frem til en løsning som begge parter kan leve med.