Hvorfor får jeg ikke innvilget betalingsfri måned?

For å få innvilget betalingsfri måned må du være à jour med de første fire innbetalingene. Vær oppmerksom på at betalingsfri måned maks kan anvendes to ganger i løpet av 12 måneder, og at du ikke kan søke om to betalingsfrie måneder etter hverandre.