mistet-kort.jpg

Årsak til reklamasjon: Mitt kort er stjålet

Tilbake til reklamasjon-siden

Om årsak til din reklamasjon er at kredittkortet ditt er mistet eller stjålet, må du sperre kortet med en gang. Vår sperretjeneste er døgnåpen, og nås på følgende telefonnummer: (+47) 73 89 77 55. Telefonnummeret gjelder uansett om du er i utlandet eller i Norge. 

Dersom din reklamasjon gjelder at kredittkortet ditt er stjålet, fyll ut følgende reklamasjonsskjema og send det inn til oss:

Reklamasjonsskjema kort er mistet eller stålet

Print ut reklamasjonsskjemaet og signer det før du sender det inn til oss enten via e-post til kortservice@entercard.no eller per post til:

EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB 
Postboks 6783 St Olavsplass 
0130 OSLO