ukjent-ransaksjon.jpg

Årsak til reklamasjon: Jeg kjenner ikke igjen transaksjonen(e)

Tilbake til reklamasjon-siden

Dersom årsaken til reklamasjon er at du ikke vedkjenner deg transaksjonen(e) og ingen andre har hatt tillatelse til å bruke kortet, fyll ut følgende reklamasjonsskjema:

Reklamasjonsskjema ukjent transaksjon

Print ut reklamasjonsskjemaet og signer det før du sender det inn til oss enten via e-post til kortservice@entercard.no eller per post til:

EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB 
Postboks 6783 St Olavsplass 
0130 OSLO