Hva er forskjellen mellom Visa og et Mastercard?

Det er ingen store forskjeller på et Visa og et Mastercard. En fordel med et Mastercard er at alle abonnementer oppdateres automatisk når du får et nytt kort (for eksempel hos Netflix eller Spotify). 
Merk: Det første Mastercard-kortet må legges inn manuelt, det vil si at du må oppdatere kortinformajonen i alle apper med ditt nye Mastercard-kort første gang, og i fremtiden vil dette skje automatisk.