Hvorfor viser det at jeg har brukt mer penger enn jeg faktisk har?

Selv om ulike utgifter kategoriseres i ulike kategorier kan det skje at overføringer mellom for eksempel din egen bankkonto kategoriseres feil av algoritmen. Et tips er derfor å gå inn på kontoen som er lagt til og ekskludere sparekontoen eller liknende. Ved å gjøre dette vil dine totale utgifter vise en mer riktig fremstilling. Dette gjør du ved å trykke på bank ikonet og gjemme de kontiene du ikke vil skal være med i oversikten.