Hva skjer når jeg legger til en annen bank?

Alle utgifter kategoriseres og vises i appens grafer slik at du får en samlet oversikt over ditt forbruk.