Hva er Mitt forbruk?

Mitt forbruk er en tilleggsfunksjon i re:member-appen der du kan få en oversikt over både dine korttransaksjoner og transaksjoner fra andre banker eller kortutstedere.