re:member forbrukslån

65 000 kr o/ 5 år nom. rente 12,95 % / Eff. 14,32 %. Kostnad 24 660 kr. Totalt 89 660 kr.

Hvem har tilgang til gjeldsregistrene?

Gjeldsregistrene er tilgjengelig for privatpersoner og virksomheter med saklig grunn til å se den enkeltes informasjon. 

Gjeldsregistrene viser nordmenns forbrukskreditt, og er først og fremst tilgjengelig for finansforetak som skal gi usikrede lån. Alle privatpersoner med en eller annen form for usikret gjeld, er søkbare i et gjeldsregistrene. 

Det er gjeldsinformasjonsloven som regulerer hvem som har tilgang til gjeldsregistrene. Med de nye gjeldsregistrene får banker og finansinstitusjoner et bedre grunnlag for å vurdere låne- og kredittkortsøknader enn de har hatt til nå.

Disse har tilgang til gjeldsregistrene:

Finansforetak 

Finansforetak vil bruke registeret for å kunne gjøre en grundigere og tryggere kredittvurdering av deg dersom du søker om et konkret lån eller kredittkort. Du skal ikke få innvilget et lån du ikke har mulighet til å betjene. I tillegg til banker inkluderer dette Husbanken, Statens pensjonskasse og kommunene i forbindelse med søknad om startlån. 

Kredittopplysningsselskap

Kredittopplysningsselskapene vil ha tilgang til informasjonen i forbindelse med at de utarbeider kredittopplysningene dine, som en kredittscore. Det er en statistisk analyse av kreditthistorien din, og indikerer hvor sannsynlig det er om du vil få en betalingsanmerkning de neste 12 månedene. Lav score indikerer høy risiko, mens høy score indikerer lav risiko.

Statlige etater 

Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå vil ha tilgang for analyse og statistikk. Informasjonen brukes blant annet for å følge utviklingen av den totale forbruksgjelden i Norge, og gir videre grunnlag for regulering av lover og regler.

Privatpersoner

Du kan få innsyn i egne opplysninger i gjeldsregistrene ved å logge deg inn og legitimere deg med BankID. Da får du bedre oversikt over egen gjeldssituasjon og samtidig et mer bevisst forhold til usikret kreditt. I registeret kan du se hva slags forbrukskreditt du har, hva saldoen er og hva som er den effektive renta. Det er gratis for privatpersoner å logge seg inn, og du kan kun sjekke deg selv. 

Med gjeldsregistrene samles all informasjon om usikrede lån på ett sted, og vil forebygge at du kan ta på deg mer gjeld enn det som er økonomisk forsvarlig.