kredittkort-forbrukslan9.jpg

re:member forbrukslån

65 000 kr o/ 5 år nom. rente 12,95 % / Eff. 14,32 %. Kostnad 24 660 kr. Totalt 89 660 kr.

Karriere eller familieliv - hva skal du velge?

For mange unge i dag er det et vanskelig valg om man skal bli hjemme med barna over en periode, eller om man skal prioritere karriere og ha barna i barnehage når man stifter familie. De fleste lander kanskje på en god mellomting. Heldigvis har vi gode permisjonsordninger i Norge i forbindelse med fødsel og den første småbarnstiden, men tiden da man må begynne å tenke videre, kommer likevel fort. Når «poden» eller «tulla» er ett år, er det på tide å velge om man vil satse på karriere – eller velge familielivet.

Fordeler og ulemper med både karriere og familieliv

Det er mange åpenbare fordeler med å velge familien fremfor egen karriere, men i det lange løp kan det by på økonomiske utfodringer. Hvis du velger karriere fremfor familie, må du kanskje forsake en del samvær med barna i hverdagen, men samtidig får du bedre råd og mulighet til å ha kvalitetstid sammen med familien i ferier og i helgene. Det er utvilsomt et vanskelig valg å ta, og økonomien er helt klart en viktig faktor når du skal velge hva som passer deg best.  

Jobb hjemmefra

For noen er det mulig å arbeide hjemmefra. På den måten kan du ha en inntekt samtidig som du er mye sammen med barna i det daglige. Dette fungerer godt for noen og i noen yrker, mens andre har kanskje et yrke som krever at du er ute i arbeid. En kombinasjon av karriere og familie er også mulig, ettersom enkelte arbeidsplasser tilrettelegger det slik at man kan ha deler av arbeidsdagen hjemme. Tilpassing av løsninger for e-post og programvare gjør det ofte mulig å ta en del arbeidsoppgaver fra eget hjemmekontor.  

Deltids- eller heltidsarbeid

De fleste familier er avhengige av mer enn én inntekt. Våre moderne liv fører med seg en rekke utgifter, og for mange er det ikke et alternativ å være hjemme på heltid uten inntekt. En deltidsjobb kan spe på inntekten i perioder dersom man vil være mer hjemme – og kanskje er det nødvendig å begrense forbruket i denne tiden.  

Bedre inntekt med høyere kompetanse

Hvis du har hatt et lavinntektsyrke frem til nå, kan det være smart å ta videreutdanning som gjør at du kan stige noen lønnstrinn. Med høyere lønn kan det kanskje være rom for å ha mer fritid på sikt. Det er også viktig å være til stede for barna når de blir større, og god kompetanse kan sikre deg en trygg arbeidssituasjon og god inntekt i årene som kommer. Etterutdanning og kurs kan være en god investering, og høyere kompetanse gir flere karrieremuligheter og i mange tilfeller også høyere lønn.  

Invester i fremtiden

For å skape et bedre inntektsgrunnlag, kan kompetanseutvikling være en god idé. Hvis du er avhengig av finansieringsmuligheter for å kunne ta videreutdanning, kan det være greit å vite at et forbrukslån fra re:member kan være en løsning for å investere i fremtiden.

I perioder med lav inntekt anbefaler vi imidlertid at du har en realistisk holdning til inntjeningsevne før du tar opp gjeld, men om du har en god tilbakebetalingsevne på sikt, kan du låne inntil 350 000 kr. Les mer om betingelsene og søk om et re:member forbrukslån her.