Endringer i eFaktura

Fra 15. mai skjer det endringer i eFaktura. Dersom du ønsker å benytte eFaktura etter 15. mai, må du takke ja til dette i din nettbank. Du må da huke av noe som kalles for «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura», avhengig av hvilken bank du har.

Med en generell aksept vil du da motta eFaktura fra første regning fra bedrifter som tilbyr eFaktura. Du kan også reservere deg i nattbanken dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra.

Merk at dersom du ikke har huket av for "Ja takk til alle" eller "Alltid eFaktura" før 15. mai, så vil du motta faktura i posten som koster 45 kr. Mottar eFaktura for andre i dag, så er heller ikke dette mulig etter 15. mai. Det er bare konoteier som kan motta eFaktura.